Egy napos nyargalászás a kastélyok nyomában:
Bács Kiskun Megye

A téma ismét egyszerű!

Találkozó Adony MOL kút majd egyszercsak, mivel egynapos túra lévén ez HKG túra lesz. De azon a napon a randevú reggel 7:00, indulás 7:15

Megállóhelyek:
/2/ Solt
/3/ Kunbaracs
/4/ Pálmonostora
/5/ Tompa
/6/ Kisszállás
/7/ Jánoshalma
/8/ Hercegszántó
/9/ Kalocsa

Szokás szerint!
Motorozni megyünk nem étteremezni, pizzázni, tehát pár szendó, ücsi legyen mindenkinél!

KV,cigi megállás kivétel:)

Táv kb. 500km


Solt, Vécsey kastély
A késő klasszicista kastély 1826-ban épült. A felújított épületben kapott helyet a városi könyvtár.
A kastély előtt lévő szép tér is a grófi család nevét viseli. A birtokot, amelyből jelenleg 1,5 hektár van meg, egykor I. Ferenc császár adományozta Vécsey Ágostonnak a grófi ranggal együtt. Kilenc gyermekének egyike volt az a Vécsey Károly tábornok, akit az 1848/49-es szabadságharc bukása után a 13 aradi vértanú közül utolsóként végeztek ki. A soltiak ma is kegyelettel őrzik emlékét. A család kastélyát a város 1983-ban vásárolta meg, és 1986-ban fejezték be a felújítását. Azóta itt működik a 38 ezer kötetes könyvtár és a benne elhelyezett tárló emlékeztet a hős tábornok életére és tetteire.


Kunbaracs, Vörös-kastély

A falutól északnyugatra, egy majorban áll a közkeletű nevén "vörös kastélynak" nevezett épület. A kastély neve egykori vörös cseréptetejére utal. Legrégebbi része, a földszinti boltozatos terem, az 1780-as években épülhetett marha vagy juh istállónak. A majorság kezdetben a Teleki család, később a Zeyk család tulajdonában volt. Az 1870-es években alakították a gazdasági épületet kastéllyá emeletráépítéssel és új épületszárnyak kialakításával. A XX. Században folyamatosan cserélődtek az épület gazdái, így az 1990-es évekre olyannyira leromlott az épület állaga, hogy csak a tető nélküli üres falak álltak a szintén teljesen elpusztult kastélykertben. Felújítása az utolsó pillanatban kezdődött el, és 2000 végére be is fejeződött. A tervek szerint idegenforgalmi centrumot, konferenciaközpontot alakítanak majd ki a kastélyban. Az épület kiváló példája annak, hogyan lehet egy összeomlás határán álló műemléket megmenteni.


Pálmonostora, Orczy-kastély

Az egykori kastély a XIX. század első felében épült. Az államosítás után a téesz kezelésébe került, közösségi helyiségként, illetve szolgálati lakásként hasznosították. Jelenleg magántulajdonban van!


Tompa

Nevezetességei
Műemlék jellegű épületek, építészeti látnivalók Tompa nagyközség nem hosszú történelmi múltra tekint vissza. Ebből adódóan műemléki épületekkel nem bővelkedünk.
Tompán a Szabadföldön található két műemlék jellegű épület, a Szent Anna-templom és a rasztinai és rottenhauseni báró Redl család kastélya.
A templom 1893-1905 között épült neogót stílusban Wágner Károly tervei alapján. A Redl-kastély ugyancsak neogót stílusban épült 1702-ben. A kastély utolsó ura báró Podmaniczky Endre főispán volt. 1945 után a Népjóléti Minisztérium hadirokkant otthont rendezett itt be, ahol a II. világháborúban megsérült katonákat helyeztek el. Később volt raktár, termelőszövetkezeti iroda, 1957 óta a Fővárosi Tanács (Jelenleg Fővárosi Önkormányzat) kezelésében van, pszichiátriai betegotthonként működik.
Közvetlenül a kastély mellett áll a római katolikus Szent Anna-templom. A neogót stílusú templomot az egykori házi kápolna alapzatára Wágner Károly építette 1893-tól 1905-ig.
A köveket és a márványt helyben faragták, csiszolták Karlo Sporeni olasz szobrászművész irányításával.
Az épület tetejét fedő színes majolikát a pécsi Zsolnay-gyár készítette.
A templom tornya 35 méter magas. A gót építészet elemeit magán viselő torony homlokzat felőli részeit az apostolok és Szent Márk evangélista kőből faragott szobrai díszítik. Felső része gazdagon csipkézett kőfaragás, kúszó levelekkel mintázva. A főtorony mellett több kisebb díszítőtorony is épült. A kőfaragásokat és a puhakőből készült szobrokat – így az apostolokét is – magyar szobrász készítette, akinek nevét sajnos nem tudjuk bizonyosan. Az attika falakon díszköpőket láthatunk, amelyek állatokat ábrázolnak, s mindegyik más állatot mintáz.
A templomból számtalan kegytárgy maradt az utókorra, jelenleg Kalocsán az érsekségben őrzik őket. Nagy értékük miatt 1997-ben a berendezési tárgyakat szakszerűen csomagolva Kalocsára szállították állagmegóvás és restaurálás céljából, dr. Dankó László érsek elrendelésére. A templomból összesen 59 darab műtárgy került elszállításra.


Kalocsa

Hercegszántó